STMS Logo Auto3P Bulgaria Ltd


От 16.02.2017 г. в зависимост от Договорите между КУПУВАЧА И ПОСРЕДНИКА (Застрахователната компания и сервиза), за начина на разпределение на отстъпките, се въвеждат различни типове заявки - Стандартна, Надбавка сервиз и Фиксирано разпределение.

За повече информация, разгледайте меню „Помощ - Попълване на оферта“ или се обърнете към екипа на Ауто3П България.